Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnyboje patvirtinta atsparumo korupcijai politika
2021 m. gruodžio 1 d.

Nuo šiol Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistai savo veikloje vadovausis patvirtinta atsparumo korupcijai politika. Rengiant šį svarbų dokumentą atsižvelgta  į gerąją atsparumo korupcijai politikų praktiką, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas, taip pat Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovą, kurį parengė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) specialistai. Tai pirmasis Lietuvoje susistemintas rekomendacinio pobūdžio dokumentas, kuriuo siekiama padėti kurti tvarią antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje.

 Tarnybos vadovo Sergejaus Fedotovo teigimu,  korupcija pakerta pasitikėjimą teisėtomis valstybės institucijomis, sumažina jų galimybes teikti tinkamas viešąsias paslaugas, kuria nepalankią aplinką privataus sektoriaus vystymuisi. 

„Be jokios abejonės, mes kaip viešasis sektorius esame labai  suinteresuoti užtikrinti antikorupcines priemones ir dėl to, kad mums svarbi visuomenės nauda ir socialinė atsakomybė, - tvirtina direktorius. –Man kaip vadovui be galo svarbi tarnybos reputacija, todėl sieksiu, kad korupcijos mažinimas būtų kiekvieno darbuotojo pareiga“.

Įvertinti korupciją – uždavinys iš tiesų sudėtingas. Juk sudarant kovos su šiuo reiškiniu strategiją, būtina nustatyti rizikos faktorius, korupciją skatinančius veiksnius, patikimai surinkti duomenis taip pat nėra lengva. „Teisinių nuostatų ar rekomendacijų viešojo sektoriaus vadovams yra nemažai, vis dėlto jose kartais pasigendu informacijos išgryninimo, taip pat konkrečiai įvardintų kriterijų, tačiau patvirtinta tarnybos atsparumo korupcijai politika – tai realus žingsnis, kuris atspindi akivaizdų tarnybos požiūrį į šią didžiulę problemą“, - aiškina vadovas.

O šioje srityje darbų laukia labai daug. Šiuo metu yra atliekama darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa, taip pat sprendžiami švietimo ir informavimo klausimai, siekiama sukurti realių veiksmų ir patarimų tarnybos darbuotojams planą. Juk, pasak vadovo, geriausiai turėtų padėti šio reiškinio priežasčių supratimas, o ne gąsdinimas sankcijomis ar bausmėmis.


Naujienų prenumerata