Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnyboje patobulinta konsultacijų teikimo ir pranešimų nagrinėjimo tvarka
2020 m. spalio 6 d.

Augalininkystės tarnyboje patobulinta konsultacijų teikimo ir pranešimų nagrinėjimo tvarka

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), siekdama gerinti ūkio subjektų aptarnavimo kokybę bei atsižvelgdama į gaunamus paklausimus, ypač susijusius su augalų apsaugos (pesticidų) ir tręšiamųjų produktų naudojimu, supaprastino ir patobulino konsultavimo ir pranešimų bei skundų registravimo ir nagrinėjimo tvarką. Besikreipiantiems į Augalininkystės tarnybą bendruoju telefonu +370 (5) 2375631, sudarytos galimybės operatyviai palikti pranešimą ir konsultuotis su specialistais. Instrukcija pateikta Augalininkystės tarnybos svetainėje: http://www.vatzum.lt/lt/konsultavimas/.

Pažymime, kad Augalininkystės tarnyba, gavusi pranešimą ar skundą dėl galimai daromų pažeidimų, reaguoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo pranešimo ar skundo gavimo atsakingame padalinyje, atlieka reikalingus patikrinimus ar kitus veiksmus.

Svarbu paminėti, kad per patikrinimus augalų apsaugos ir (ar) tręšiamųjų produktų srityje, kilus įtarimui dėl netinkamai panaudotų augalų apsaugos produktų, imami augalų ar jų dalių, dirvožemio ėminiai augalų apsaugos produktų liekanoms juose nustatyti. Patobulinus tvarką aiškiau apibrėžti mėginių ėmimo taikymo atvejai, tyrimų bus atliekama daugiau.

Ėminiai imami ginčytinais, taip pat tais atvejais kai vizualiai įvertinant negalima tiksliai nustatyti pažeidimo. Kai atlikus tyrimus ir gavus rezultatus, pasitvirtina teisės aktų pažeidimas, su tyrimais susijusias išlaidas apmoka pažeidėjas.

Augalininkystės tarnyba per 2020 m. 9 mėnesius ištyrė apie 120 pranešimų ir skundų, iš kurių pasitvirtino 40.

„Pastaraisiais metais visuomenė darosi vis labiau nepakanti pesticidų naudojimo pažeidimams, dėl kurių atsiranda rizika žmogaus sveikatai ar aplinkai, ir aktyviai apie juos informuoja Augalininkystės tarnybą, kitas institucijas, – teigia Augalininkystės tarnybos vadovas Sergejus Fedotovas. – Atsižvelgdami į šias tendencijas, tobuliname savo darbą siekdami geresnio rezultato suinteresuotoms šalims.“

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacija

Sekite mūsų naujienas ir www.facebook.com/vatzumlt/


Naujienų prenumerata