Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnyba sulaukia sunerimusių bitininkų skundų dėl galimos žalos bitynams: ką reikia žinoti bitininkams ir žemdirbiams
2018 m. rugpjūčio 1 d.

Augalininkystės tarnyba sulaukia sunerimusių bitininkų skundų dėl galimos žalos bitynams: ką reikia žinoti bitininkams ir žemdirbiams

Augalų apsaugos produktų (AAP) kontrolę vykdanti Valstybinė augalininkystės tarnyba kasmet sulaukia sunerimusių bitininkų skundų dėl ūkininkų galimai daromos žalos bitynams. Šiais metais iki liepos 1 jau gauti 47 skundai AAP naudojimo srityje, iš kurių 8 susiję su galimu bičių apnuodijimu – 3 iš jų pasitvirtino, pažeidėjams buvo skirtos baudos. 2017 m. buvo gauti 73 skundai, iš kurių 15 dėl galimo bičių apnuodijimo – 4 iš jų pasitvirtino.

„Žmonių, gyvūnų ir apskritai gamtos apsauga yra vienas Europos Sąjungos prioritetų, todėl tiek ES atsakingos institucijos, tiek mūsų tarnyba kontroliuoja, kad į šalį nepatektų nelegalūs, dažnai prastos kokybės augalų apsaugos produktai ir sėklos, taip pat atsakingai prižiūri, kaip laikomasi nustatytų reikalavimų naudojant augalų apsaugos produktus. Kiekvienais metais Augalininkystės tarnybos regioninių skyrių specialistai vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus, susijusius su AAP  naudojimu ir laikymu. Pernai tokių patikrinimų buvo atlikta per pustrečio tūkstančio“ – sako laikinai einanti Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus pareigas Rasa Rimkutė.

Patikrinimų metu tikrinami augalų apsaugos pažymėjimai, AAP įsigijimo ir jų naudojimo apskaitos, AAP apdorojimo (purškimo) įrangos techninės apžiūros dokumentai, taip pat atliekami laikomų AAP, jų saugojimo vietų, apdorojimo (purškimo) įrangos ir apdorotų laukų vizualiniai patikrinimai. Gavę skundą, tarnybos specialistai tikrina visą su įtariamu pažeidimu susijusią ūkininko augalų apsaugos produktų naudojimo veiklą. Pasitaiko atvejų, kai nustatomi su konkrečiu skundu nesusiję kiti AAP  naudojimo pažeidimai.

Pasak Rasos Rimkutės, tarnybos specialistai nuolat konsultuoja ūkininkus kaip reikia tinkamai elgtis, siekiant išvengti žalos bitynams bei kitais AAP naudojimo klausimais. Viena svarbiausių atsakingo AAP naudojimo sąlygų yra laikytis etiketėse ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Ūkininkams taip pat būtina nepamiršti teikti informaciją apie planuojamus purkšti laukus Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS), likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki planuojamo žydinčių augalų apdorojimo profesionaliajam naudojimui skirtais AAP, ar beicuotų sėklų sėjos. Jeigu bitininkai savo bitynus yra užregistravę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Ūkinių gyvūnų registre, jie laiku gaus informaciją apie 2,5 km atstumu nuo bitynų planuojamus purkšti laukus. Ši iš anksto gauta informacija apie purškiamų laukų vietas bei augalų apsaugos produktus, kurie bus naudojami, leis bitininkams imtis veiksmų apsaugant bites nuo galimo neigiamo poveikio.

Ar konkretus augalų apsaugos produktas yra kenksmingas bitėms ir kitiems apdulkinantiems vabzdžiams, yra nurodyta AAP  etiketėje. Visos registruotų, arba neregistruotų išimties tvarka leidžiamų naudoti AAP etiketės yra talpinamos Augalininkystės tarnybos  internetinėje svetainėje www.vatzum.lt

Svarbu paminėti, jog kai kuriuos žydinčius augalus dienos metu ūkininkai gali purkšti AAP apie tai nepranešę PPIS. Tokių augalų, kuriuos leidžiama apdoroti AAP dienos metu, sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos internetinėje svetainėje.

Bitininkai, pastebėję galimus augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimus, galinčius turėti įtakos bičių apsinuodijimui ar žuvimui, turėtų nedelsiant surinkti ir užfiksuoti kuo daugiau informacijos apie įtariamą pažeidimą: užrašyti tikslų AAP panaudojimo (purškimo ar kt.) laiką, vietą, purkštuvo ar kitos įrangos modelį ir kt., esant galimybei padaryti nuotraukas ar nufilmuoti bei kreiptis į Augalininkystės tarnybos regioninius skyrius ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritorinius padalinius. Apie galimus pažeidimus rekomenduojama informuoti ir savivaldybių seniūnijų žemės ūkio skyrių specialistus.

Jeigu bitininkas ar kitas suinteresuotas asmuo įtaria, kad buvo panaudoti neleistini AAP arba šie buvo panaudoti nesilaikant nustatytų reikalavimų, jis gali raštu išreikšti prašymą atlikti laboratorinius tyrimus. Tokiu atveju  Augalininkystės tarnyba paims ėminius tyrimams iš augalų, jų dalių ar dirvožemio AAP likučiams nustatyti, o VMVT – padėti nustatyti bičių žūties priežastį jų ligų atveju. Įtarimams pasitvirtinus (jeigu randama AAP likučių, ir nustatomas pažeidimas) tyrimus apmoka pažeidėjas, nepasitvirtinus – asmuo, pageidavęs tyrimų.

Šiais metais Augalininkystės tarnybos specialistai jau paėmė tris ėminius, įtariamiems pažeidimams patvirtinti – visi atlikti tyrimai patvirtino įtarimus dėl AAP naudojimo pažeidimų.


Naujienų prenumerata