Naujienos

Titulinis Naujienos Augalininkystės tarnyba stiprina kovą su falsifikatais, nekokybiškais ir nesaugiais augalų apsaugos produktais
2019 m. gegužės 23 d.

Augalininkystės tarnyba stiprina kovą su falsifikatais, nekokybiškais ir nesaugiais augalų apsaugos produktais

Už augalų apsaugos produktų kontrolę atsakinga Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) šiemet pradeda tiekiamų rinkai augalų apsaugos produktų (AAP) tyrimus.

AAP ėminiai imami ir jų laboratoriniai tyrimai bus atliekami, siekiant įvertinti tiekiamo rinkai AAP sudėties atitiktį Lietuvos Respublikoje registruoto AAP sudėčiai. Ypač didelį dėmesį Augalininkystės tarnyba 2019 m. skirs į Lietuvą iš kitų Europos Sąjungos šalių įvežamiems AAP, tapatiems Lietuvoje registruotiesiems. Siekiant užkardyti galimai falsifikuotų, nesaugių ir netinkamos kokybės produktų tiekimą rinkai jau pačioje pirminėje stadijoje, AAP ėminiai dėl jų kiekybinės ir (ar) kokybinės sudėties nustatymo bus imami iš šių produktų importuotojų ir platintojų. Šiemet dėl neatitikimo nustatytiems reikalavimams Augalininkystės tarnyba jau panaikino leidimą prekiauti vienu į Lietuvą įvežtu herbicidu ir nurodė šį gaminį išimti iš rinkos.

„Siekiame užtikrinti, kad Lietuvoje būtų platinami tik kokybiški, visus reikalavimus atitinkantys AAP, todėl ėminių ėmimas ir jų kokybinės bei kiekybinės sudėties nustatymas padės užkirsti kelią neatitinkančių sudėties, nesaugių ar falsifikuotų AAP patekimui į Lietuvą“, – sako Augalininkystės tarnybos direktorius Sergejus Fedotovas.

Lėšų tokiems tyrimams skyrė Žemės ūkio ministerija, todėl ūkio subjektams laboratoriniai tyrimai nekainuos, nebent laboratorijoje gauti rezultatai parodytų, jog AAP sudėtis neatitinka Lietuvoje registruoto AAP sudėties. Tokiu atveju tyrimų išlaidas sumokėti privalės tokio produkto turėtojas. AAP ėminius Augalininkystės tarnyba turi teisę imti neatlygintinai, tai yra numatyta Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme.

„Vertiname Augalininkystės tarnybos požiūrį į augalų apsaugą ir pastangas vykdyti intensyvesnę tapačių produktų tiekimo rinkai kontrolę. Tam, kad vartotoją pasiektų kokybiški maisto produktai, ši nelegali falsifikatų tiekimo į rinką veikla privalo būti užkardyta. Falsifikatų sudėtis – neaiški, neištirta. Yra pavyzdžių, kaip naudojant tokius AAP negrįžtamai sunaikinamas ir pasėlis. Be to, falsifikatų tiekėjai veikia šešėlyje, iškraipo rinką ir skatina nesąžiningą konkurenciją. Kenkiama legaliai dirbančių įmonių reputacijai ir pažeidžiama intelektinės nuosavybės teisė. Asociacijos nariai yra pasiruošę bendradarbiauti, siekiant užkardyti šią nelegalią veiklą“, – sako Lietuvos augalų apsaugos asociacijos direktorė Zita Varanavičienė.


Naujienų prenumerata