Naujienos

Titulinis Naujienos Atestuotis reikia ne visiems
2019 m. sausio 7 d.

Atestuotis reikia ne visiems

Augalininkystės tarnyba dažnai sulaukia užklausų tiek žodžiu, tiek raštu dėl atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju. Detaliau išnagrinėjus klausimą paaiškėja, kad daliai asmenų atestuotis nereikia. Primename: 2017 m. gegužės 3 d. įsigaliojo Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo pakeitimas, pagal kurį atestuojami tik javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių, sėklinių bulvių, grikių, daržovių sėklos, sodo, išskyrus CAC medžiagą, dauginamosios medžiagos tiekėjai.

Asmenims, kurie tiekia rinkai ir daugina, (per) fasuoja ir (ar) įveža tik sodo CAC (Conformitas Agraria Communitatis) medžiagą, dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą (skirtą dekoratyviniams augalams dauginti ar auginti), daržovių daigus, sėjinukus ar svogūnėlius, gėlių, kai kurių daržovių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėklą, atestuotis nereikia. Jie dažniausiai yra Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro subjektai.

Žinoma, reikia nepamiršti, kad rinkai tiekiama dauginamoji medžiaga turi atitikti Žemės ūkio ministro įsakymais patvirtintus privalomuosius kokybės ir ženklinimo reikalavimus.

Kadangi tiek įrašymas į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, tiek išbraukimas iš jo atliekamas Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu, rekomenduojame tiekėjams, kurie yra atestuoti, bet tiekia rinkai tik sodo CAC medžiagą, dekoratyvinių augalų dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, daržovių, išskyrus sėklą (t. y. daržovių daigus ir sėjinukus), gėlių, prieskoninių ir vaistinių augalų dauginamąją medžiagą, pateikti el. paštu info@vatzum.lt pasirašytą, laisvos formos prašymą išbraukti iš Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo.


Naujienų prenumerata