Naujienos

Titulinis Naujienos Aktyviai dalyvauta etaloninių laboratorijų veikloje
2023 m. sausio 12 d.

ES etaloninės laboratorijos pagal atliekamų tyrimų sritis suskirstytos į 5 grupes: 1) vabzdžių ir erkių, 2) nematodų, 3) bakterijų, 4) grybų ir oomicetų, 5) virusų, viroidų ir fitoplazmų. Nesvarbu kokia sritis Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su kiekviena iš jų. 2022 m. dalyvauta, gautos ataskaitos ar toliau dalyvaujama trylikoje ES etaloninių laboratorijų organizuotų tyrimų, kuriais siekiama nustatyti augalų kenkėjus.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorija sėkmingai dalyvauja ES etaloninių laboratorijų organizuojamuose tyrimų kokybės tikrinimuose, pasiekdama aukštą rezultatų atitikties, dažniausiai – 100 proc., lygį. Šių tyrimų kokybės tikrinimų metu gauti rezultatai pritaikomi tyrimų metodams tobulinti ar naujiems diegti bei Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos atitikties LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartui akreditavimo sričiai išplėsti.

Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos darbuotojai taip pat dalyvavo ES etaloninių laboratorijų organizuotuose mokymuose ir seminaruose. Nuotoliniu būdu gilino žinias tiriant grybus ir oomicetus, vabzdžius ir erkes. Kvalifikacija dėl bakterijų, virusų ir fitoplazmų tyrimų kelta Wageningeno mieste, Nyderlanduose, daugiau žinių tiriant nematodus įgyta Antibėje, Prancūzijoje. Be to, mūsų darbuotojai praktinių žinių įgijo nuotoliniuose mokymuose, skirtuose nustatyti vabzdžius Thaumatotibia leucotreta,  bakterijas Xylella fastidiosa, grybus Tilletia indica ir begomovirusus. Kaip atlikti virusų sekos kaitos analizę ir išskirti Ralstonia solanacearum  mokytasi kontaktiniu būdu Wageningene, Nyderlanduose. Pernai mūsų laboratorijos darbuotojai taip pat dalyvavo ES etaloninės laboratorijos organizuotame Abiopep testo, skirto pomidorų vaisių rudųjų raukšlių virusui nustatyti ant sėklų, vertinime.

Daugiau aktualios ir naudingos informacijos rasite Valstybinės augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt, Facebook ir Linkedin paskyrose

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija


Naujienų prenumerata