NaujienosPrenumeruokite RSS

Titulinis Naujienos
2018 m. spalio 18 d.

Ką reikėtų žinoti gabenant spygliuočių medieną į Jungtinę Karalystę

Pastaruoju metu Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos gauna pranešimų iš Jungtinės Karalystės dėl fitosanitarinės kontrolės postuose sulaikomų Lietuvos įmonėms priklausančių krovinių su spygliuočių mediena ar jos gaminiais. Dažniausiai tai susiję su tam tikrais fitosanitariniais reikalavimais, kurių įmonės nesilaiko.
2018 m. spalio 11 d.

EK ekspertai Lietuvoje pradėjo auditą dėl bulvių bakterinių ligų kontrolės

Šių metų spalio 10–18 dienomis Lietuvoje vyks Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato auditas, kurio metu bus vertinama, kaip Lietuvoje įgyvendinami teisės aktų reikalavimai, susiję su bulvių bakterinių ligų kontrole.
2018 m. spalio 5 d.

Augalininkystės tarnyba informuoja apie prekių su medine pakavimo medžiaga iš Baltarusijos ir Kinijos vežimo reikalavimų pasikeitimus nuo šių metų spalio 1 d.

Informuojame, kad nuo š. m. spalio 1 d. įsigalioja naujas Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2018/1137/ES https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1137&qid=1538647422818&from=LT . Valstybių narių atliekamas fitosanitarinis tikrinimas parodė, kad tam tikroms Baltarusijos ir Kinijos kilmės prekėms (toliau – nurodytos prekės) vežti naudojama medinė pakavimo medžiaga neatitiko Tarybos Direktyvos 2000/29/EB IV priedo A dalies I skirsnio 2 punkte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20180401&qid=1538647602757&from=LT nurodytų Sąjungos reikalavimų dėl medinės pakavimo medžiagos ženklinimo, o kai kuriais atvejais taip...
2018 m. rugpjūčio 31 d.

Neonikotinoidais – modesto beicuotų žieminių rapsų sėkla − prekiauti ar ją sėti draudžiama

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba), atlikdama patikrinimus, nustatė nelegaliai platinamos žieminių rapsų sėklos, apdorotos Modesto beicu, kurio veiklioji medžiaga klotianidinas, atvejų.
2018 m. rugpjūčio 30 d.

Augalininkystės tarnyba ragina glifosatą naudoti itin atsakingai

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, jau ne vienerius metus diskutuojama dėl glifosato naudojimo. Diskusijos kilo, kai 2015 m. kovo 20 d. Tarptautinė vėžio organizacija paskelbė išvadas, kad augalų apsaugos produktai (toliau − AAP), į kurių sudėtį įeina glifosatas, gali sukelti vėžį. Europos maisto saugos agentūra, remdamasi Vokietijos atliktu vertinimu, pateikė išvadas, nurodančias, kad glifosatas nepasižymi kancerogeninėmis savybėmis. Šias išvadas patvirtino Europos cheminių medžiagų agentūra, atsakinga už veikliųjų medžiagų klasifikavimą.

Naujienų prenumerata