Naujienos

Titulinis Naujienos Audituotas sėklos mėginių ėmimo ir kokybės tyrimų atlikimas
2019 m. spalio 4 d.

Audituotas sėklos mėginių ėmimo ir kokybės tyrimų atlikimas

Jau 25 metus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) (toliau – laboratorija) teikia objektyvias ir patikimas sėklų kokybės nustatymo paslaugas. Laboratorija nuo 1994 metų yra akredituota Tarptautinės sėklų tyrimo asociacijos (International Seed Testing Association, toliau – ISTA) narė.

Spalio 2 d. laboratorijos veiklą – sertifikuotų sėklos mėginių ėmimą bei jų kokybės nustatymą – auditavo ISTA atstovės: Branislava Opra (vadovaujančioji auditorė) ir Anny Roelofsen (techninė ekspertė). Mėginių ėmimo ir tyrimo veikla grindžiama laboratorijoje įdiegta kokybės vadybos sistema, kuri perakredituojama kas 3 metus. Tai buvo jau septintasis perakreditavimo auditas.

Sertifikuotos sėklos mėginių ėmimą iš suformuotos sėklos siuntos demonstravo Panevėžio regioninio skyriaus vyriausioji specialistė Regina Meilutytė. Jai talkino Kauno regioninio skyriaus vyriausioji specialistė Gailutė Ramanauskienė. Buvo patikrinti visi svarbiausi sėklų kokybės tyrimo metodai: švarumas, daigumas, gyvybingumas, kitų rūšių sėklų skaičiaus, drėgmės kiekio bei 1000 sėklų svorio nustatymas.

Auditorių nuomone, laboratorijoje įdiegta vadybos sistema – brandi. Didelė dalis darbuotojų (vyriausiosios specialistės Emilija Zaiončkovskaja, Regina Los, Virginija Meilutė, vyresniosios specialistės Jadvyga Urbilevič, Danuta Jušinska, Lucija Romanovskaja, Rasa Laugalienė, Edita Adomavičienė) turi sukaupę ilgametę darbo patirtį, todėl jų techniniai įgūdžiai yra aukščiausio lygio. Nuolat atnaujinamos teorinės žinios, vykdoma vidinė kokybės kontrolė, puikūs tarptautinių palyginamųjų tyrimų rezultatai irgi liudija apie aukštą darbuotojų kvalifikacijos lygį.

Žymių neatitikčių nebuvo rasta tikrinant įdiegtus laboratorijos vadybos sistemos dokumentų bei įrašų valdymo, užsakymų analizės, perkamų paslaugų valdymo, užsakovų skundų nagrinėjimo ir pasitenkinimo lygio nustatymo, neatitiktinių tyrimų valdymo, koregavimo bei korekcinių veiksmų valdymo, vidaus audito atlikimo, laboratorinės įrangos valdymo, tiriamųjų mėginių tvarkymo procesus. Auditorės pažymėjo, kad pirmą kartą jų praktikoje tikrinimas užtruko taip trumpai ir joms buvo labai lengvas, nes jam buvo labai gerai pasirengta, o ir ėmėjų veiklos stebėsena, atidžiau išrašomi tarptautiniai sėklos sertifikatai.

Laboratorijos kolektyvas laukia galutinių išvadų ir džiaugiasi puikiu savo veiklos įvertinimu.

Naujienas kviečiame sekti Tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt ir „Facebook“ paskyroje.

 


Naujienų prenumerata