Naujienos

Titulinis Naujienos Prekybos augalų dauginamąja medžiaga aktualijos
2012 m. vasario 17 d.

Prekybos augalų dauginamąja medžiaga aktualijos

 

Ilgėjant dienoms, nejučiomis kyla mintys apie artėjančio pavasario darbus, sėklos pirkimo ir sėjos rūpesčius. Jau nuo vasario suintensyvėja prekyba sėklomis. Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) tikslas – užtikrinti, kad vartotojas įsigytų geros kokybės, privalomuosius reikalavimus atitinkančią dauginamąją medžiagą.

 

Paprastųjų kviečių (Triticum aestivum L.) sėklos

 Dauginti sertifikuotą javų, sėklinių bulvių, runkelių, grikių sėklą, sertifikuotą ar komercinės kategorijos aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų sėklą, sertifikuotą ar patvirtintą kaip standartinės kategorijos daržovių sėklą, sertifikuotą ar patvirtintą kaip CAC (Conformitas Agraria Communitatis) kategorijos sodo augalų dauginamąją medžiagą, dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą ir tiekti ją rinkai gali tik atestuoti dauginamosios medžiagos tiekėjai. Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą galima rasti Tarnybos tinklalapyje adresu www.vatzum.lt.

Vykdydama tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos kontrolę, Tarnyba atlieka planinius ir neplaninius dauginamosios medžiagos tikrinimus jos prekybos ir sandėliavimo vietose. Planinių tikrinimų planas yra skelbiamas Tarnybos tinklalapio skyriuje „Planavimo dokumentai“.

Tarnybos pareigūnai itin daug dėmesio skiria dauginamosios medžiagos patikroms turgavietėse, mugėse ir specializuotose sėklų parduotuvėse. Jų metu tikrinami dauginamosios medžiagos kokybę patvirtinantys dokumentai, įsigijimo ir pardavimo dokumentai (sąskaitos faktūros, kuriose nurodyti parduotos dauginamosios medžiagos kiekiai, siuntų numeriai ar kokybę patvirtinančio dokumento numeriai), ženklinimas ir kokybė (imami kontroliniai mėginiai), kiekio apskaitos dokumentai.

Rinkai galima tiekti sertifikuotą (javų, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių, grikių, sėklinių bulvių, daržovių) ar standartinę (daržovių) sėklą ir tik tų augalų rūšių veislių, kurios yra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą ar Žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą. Sodo augalų dauginamąją medžiagą – tik tų veislių, kurios yra įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ar nacionalinius ES valstybių augalų veislių sąrašus, tiekėjų sąrašą.

 

Nacionaliniame augalų veislių sąraše yra įregistruota valgomųjų ridikėlių veislė ‘Babtų žara’, todėl jei randate fasuotes, kurios paženklintos taip (žr. nuotrauką), būtina įsitikinti, ar tai ženklinimo klaida, ar rinkai tiekiama neregistruota veislė.

 Tiekiamos rinkai sėklos kategoriją nurodo ne tik užrašas etiketėje, bet ir etiketės spalva: baltos spalvos etiketėmis – ženklinamos elitinės kategorijos (B) sėklos fasuotės, mėlynos spalvos –sertifikuotos kategorijos (C) ir sertifikuotos pirmos reprodukcijos (C1) sėklos fasuotės, raudonos spalvos – sertifikuotos antros reprodukcijos (C2) ir sertifikuotos trečios reprodukcijos (C3) (tik linams) sėklos fasuotės, rudos spalvos – komercinės kategorijos (CM) sėklos fasuotės.

Tiekiamos rinkai sėklinių bulvių fasuotės ar konteineriai turi būti paženklinti oficialiosiomis etiketėmis-augalo pasais. Jeigu naudojama pakabinamoji etiketė, ji turi būti užplombuota.

Sertifikuota sodo augalų dauginamoji medžiaga taip pat ženklinama oficialiosiomis etiketėmis-augalo pasais. Sodo augalų CAC kategorijos dauginamoji medžiaga ženklinama tiekėjo etikete. Jeigu CAC medžiaga tiekiama su augalo pasu, tiekėjui pageidaujant jis gali būti laikomas tiekėjo dokumentu.

Kai rinkai tiekiama sėkla yra sufasuota į EB mažąsias fasuotes, šios fasuotės ženklinamos tiekėjo etikete (spausdinta informacija ant fasuotės).

Tiekiamos rinkai sėklos turi būti sufasuotos į pakuotę ar fasuotę, kurios negalima atidaryti ir vėl uždaryti, nepažeidžiat taros. Sėklos fasuočių ir pakuočių ženklinimą tikrina Tarnybos pareigūnai, o fasuočių svorį – Valstybinė metrologijos tarnyba.

Sėklos, esančios hermetinėje fasuotėje, daigumo galiojimo laikas yra dveji metai nuo daigumo tyrimų atlikimo datos, o sufasuotos į nehermetinę fasuotę – vieneri metai.

Įsigydami daržovių daigus ar sodo augalus, apžiūrėkite visą augalą – ant jo neturėtų būti jokių kenksmingųjų organizmų pažeidimų ar defektų. Daigai, šakniastiebiai, svogūnėliai, gumbasvogūniai ir šakniagumbiai turi būti sveiki (be puvinio, pelijimo, iššutimo, pašalimo požymių, neapdžiūvę / neapvytę, nepažeisti kenksmingųjų organizmų ar mechaniškai), gerai išsivystę.

Norime dar kartą priminti, kad savo ūkyje išaugintą sėklą (ūkinę sėklą) galima naudoti tik savo ūkio reikmėms. Tiekti rinkai (parduoti kaimynui) tokios sėklos negalima. Jei Tarnybos specialistai nustatys, kad rinkai tiekiama ūkinė sėkla, ją tiekiančiam asmeniui bus surašytas Administracinių teisės pažeidimų protokolas ir iškelta administracinė byla.

Perkant sėklą labai svarbu žinoti, kas turi būti nurodyta etiketėje. Ant daržovių standartinės kategorijos ar gėlių, kai kurių daržovių, prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos fasuotės turi būti siuntos numeris, informacija apie augalo rūšį, veislę, prekybos metų pabaigą. Tiekėjas, nurodydamas prekybos metų pabaigą, patvirtina, kad tiekiamos sėklos kokybė iki nurodyto laikotarpio ir atitinka nustatytus reikalavimus. Būna atvejų, kad tiekėjas ant fasuotėje atspausdintos prekybos metų pabaigos datos užklijuoja naują lipduką su nauja data. Tai leistina tik tuo atveju, jei tiekėjas po prekybos sezono pabaigos patikrino sėklos siuntos likučių daigumo rodiklius ir jie atitiko minimalius kokybės reikalavimus (Tarnyba, kai tiekėjas kreipiasi ir pristato sėklos siuntos mėginį, atlieka mėginio tyrimus ir išduoda pažymą. Pažyma išduodama nepriklausomai nuo tyrimų rezultatų). Jeigu abejojama dėl taip paženklintos fasuotės, pirkėjas gali pranešti Tarnybai arba prašyti, kad tiekėjas pateiktų Tarnybos jam išduotą pažymą, kurioje būtų pažymėta, ar sėklos kokybiniai rodikliai atitinka reikalavimus.

Draudžiama į Lietuvos Respubliką įvežti dauginamąją medžiagą iš trečiųjų šalių, išskyrus tuos atvejus, kai ne Europos Sąjungos valstybėse narėse ar ne Europos ekonominės erdvės valstybėse išauginta javų, pašarinių augalų, aliejinių ir pluoštinių augalų, runkelių, daržovių sėkla yra pripažinta lygiaverte išaugintai Europos Bendrijoje. Sodo, dekoratyvinių augalų ir daržovių dauginamąją medžiagą, išskyrus sėklą, galima įvežti į šalį tik turint Tarnybos išduotą vienkartinį leidimą.

Taip pat norime informuoti, kad nekokybiškos dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių darbuotojams, taip pat individualia veikla besiverčiantiems fiziniams asmenims nuo 50 iki 500 litų ir pareigūnams – nuo 1000 iki 2000 litų, o neįleidimas ar kitoks kliudymas Tarnybos pareigūnams pagal kompetenciją tikrinti ūkio subjektus, dokumentų nepateikimas arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų žinių suteikimas, taip pat pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas – užtraukia baudą nuo 300 iki 700 litų.

Išsamesnę informaciją apie reikalavimus dauginamosios medžiagos kokybei ir ženklinimui galite rasti Tarnybos tinklalapio skyriuje „Teisinė informacija“ (Teisės aktai → Augalų dauginamoji medžiaga → Lietuvos teisės aktai → Žemės ūkio ministro įsakymai → Privalomieji dauginamosios medžiagos kokybės reikalavimai).

Kilus klausimams prašome kreiptis į Tarnybą adresu: Ozo g. 4A, Vilnius, el. p. in[email protected], telefonu (8~5) 237 56 31 ar faksu (8~5) 237 02 33 arba Jūsų regione veikiantį Tarnybos regioninį skyrių:

Alytaus regioninis skyrius (Vilniaus g. 21, 62112 Alytus, tel. (8 315) 56 112, faks. (8 315) 56 113, el. p. [email protected]);

Kauno regioninis skyrius (Vilniaus g. 58-3, 44289 Kaunas, tel. (8 37) 32 0632, faks. (8 37) 32 0631, el. p. [email protected]);

Klaipėdos regioninis skyrius (Rambyno g. 20, 93183 Klaipėda, tel. (8 46) 36 5453, faks. (8 46) 34 1782, el. p. [email protected]);

Marijampolės regioninis skyrius (Kauno g. 142, 68108 Marijampolė, tel. (8 343) 97 094, 97 450, faks. (8 343) 97 450, el. p. [email protected]);

Panevėžio regioninis skyrius (Marijonų g. 45-26, 35125 Panevėžys, tel. / faks. (8 45) 46 2375, el. p. [email protected]);

Šiaulių regioninis skyrius (A. Mickevičiaus g. 34, 77168 Šiauliai, tel. / faks. (8 41) 52 5722, el. p. [email protected]);

Tauragės regioninis skyrius (Bažnyčių g. 14, 72001 Tauragė, tel. (8 446) 61 220, faks. (8 446) 61 068, el. p. [email protected]);

Telšių regioninis skyrius (S. Daukanto g. 38-13, 87104 Telšiai, tel. (8 444)31 082, faks. (8 444) 31 084, el. p. [email protected]);

Utenos regioninis skyrius (Aušros g. 79, 28191 Utena, tel. (8 389) 61 465, faks. (8 389) 52 233, el. p. [email protected]);

Vilniaus regioninis skyrius (Smėlio g. 8, 10324 Vilnius, tel. (8 5) 238 3970, 238 3832, faks. (8 5) 238 3971, el. p. [email protected]).

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius


Naujienų prenumerata