Naujienos

Titulinis Naujienos Trumpai apie augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai priežiūrą per 2018 m.
2019 m. sausio 7 d.

Trumpai apie augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai priežiūrą per 2018 m.

Augalininkystės tarnyba, siekdama kontroliuoti tiekiamos rinkai dauginamosios medžiagos kokybę, atlieka rinkai tiekiamų siuntų patikras tiek planinių, tiek neplaninių patikrinimų metu. Šiais metais buvo paimti ir Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijoje (skyriuje) ištirti 76 kontroliniai daržovių, vaistinių, prieskoninių, aliejinių ir pluoštinių, pašarinių augalų, javų ir gėlių sėklos bei pašarinių augalų sėklos mišinių mėginiai. Tik 7 proc. mėginių kokybė neatitiko teisės aktų reikalavimų (vieno pašarinių augalų sėklų mišinio, valgomųjų svogūnų, puikiųjų gvaizdūnių, sėjamųjų salotų, sėjamųjų petražolių, pluoštinių kanapių sėklos), jas nurodyta išimti iš prekybos. Primename, kad informacija apie Lietuvoje paruoštas ir uždraustas tiekti rinkai siuntas viešai skelbiama Augalininkystės tarnybos interneto svetainės www.vatzum.lt dalyje „Augalų dauginamoji medžiaga“.

Pažymėtina, kad per 2018 m. padaugėjo pirkėjų skundų ir kitų suinteresuotų šalių pranešimų dėl dauginamosios medžiagos kokybės ir ženklinimo pažeidimų (jų gauta net 19, tuo tarpu praėjusiais metais – tik 13). Buvo skundžiamasi dėl nelegalios prekybos daržovių sėkla, neaiškios kilmės braškių daigų, prekybos sėklinėmis bulvėmis, kurios neperėjo sertifikavimo proceso, pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų, javų bei kt. grupių sėklos, valgomųjų svogūnų sodinukų kokybės ir ženklinimo. Pagal pateiktus skundus ir pranešimus buvo atlikti neplaniniai patikrinimai prekybos ir sandėliavimo vietose (6 skundai pasitvirtino).

Administracinėn atsakomybėn dėl dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai pažeidimų patraukta 17 asmenų. Pažeidimai fiksuoti atliekant tiek planinius, tiek neplaninius patikrinimus. Penkiems asmenims skirtos piniginės baudos (60–150 EUR), kitiems – įspėjimai.

Augalininkystės tarnybos darbuotojai ne tik tikrino žiniasklaidos pranešimus apie parduodamą sėklą (patikrinti 124 skelbimai), bet ir aktyviai konsultavo ūkio subjektus dėl sėklos ir kitos dauginamosios medžiagos ruošimo, jos kokybės, ženklinimo ir tiekimo rinkai reikalavimų (suteikta apie 800 konsultacijų). Tokiu būdu siekiama, kad pirkėjai įsigytų kokybišką dauginamąją medžiagą ir džiaugtųsi puikiu derliumi.


Naujienų prenumerata