Korupcijos prevencija

Titulinis Korupcijos prevencija

 

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip  bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297) numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai Augalininkystės sektoriuje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

 • paskirti asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
 • patvirtinta Kovos su korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos programa
 • vykdomas Kovos su korupcija Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos programos įgyvendinimo priemonių planas
 • Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos srityse:

 Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis (anketa)

Jei turite informacijos...

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome palikti pranešimą čia.  Dėkojame!

Naudinga informacija !


Naujienų prenumerata