korupcijos prevencija

Titulinis korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) yra suvokiama kaip  bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297) numato, kad korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos yra:

 • kyšininkavimas;
 • tarpininko kyšininkavimas;
 • papirkimas;
 • piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas;
 • piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais;
 • dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas;
 • sukčiavimas;
 • turto pasisavinimas ar iššvaistymas;
 • tarnybos paslapties atskleidimas;
 • komercinės paslapties atskleidimas;
 • neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas;
 • nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas;
 • kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą;
 • kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. 

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atsparumo korupcijai politika

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo yra Teisės ir personalo skyriaus patarėja Rima Sakovič, el. p.: [email protected]tel. (8-5) 276 8861.

Siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai Augalininkystės sektoriuje, įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo ataskaita (2022 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2020 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2021 m.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų tolerancijos korupcijai anoniminė apklausa (2022 m.)


Lobistinės veiklos administravimo VATŽŪM tvarkos aprašas, pakeitimas.
Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis (anketa)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų, valstybės valdomų įmonių Nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dovanų politikos aprašas

Jei turite informacijos...

Jei norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome palikti pranešimą čia.  Dėkojame!

Naudinga informacija !

 

 Antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma


Naujienų prenumerata