Praktika

Titulinis Karjera Praktika

Praktika

Siekdami pritraukti kuo daugiau jaunų aktyvių specialistų, siūlome praktikos (tiek profesinės, tiek savanoriškos) atlikimo galimybę bet kuriame struktūriniame Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) padalinyje.

Praktikos sąlygos:

Profesinė praktika

Savanoriška praktika

Gali atlikti mokymo įstaigų studentai;

Pasirašoma trišalė praktinio mokymo sutartis;

Praktikantai neįdarbinami, praktika neatlygintina.

Gali atlikti asmenys nuo 18 iki 29 metų

Pasirašoma dvišalė savanoriškos praktikos sutartis;

Savanoriškos praktikos terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai;

Savanoriškos praktikos sutartis su Augalininkystės tarnyba gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą;

Praktikantai neįdarbinami, praktika neatlygintina.

Norintys atlikti praktiką Augalininkystės tarnyboje, turi:

  • atsiųsti įstaigos vadovui adresuotą prašymą dėl praktikos atlikimo, kuriame nurodomas pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė, Augalininkystės tarnybos veiklos sritis (-ys) ir konkretus Augalininkystės tarnybos padalinys, kuriame pageidaujama atlikti praktiką;
  • studentas prašyme papildomai turi nurodyti mokymo įstaigą, kurioje studijuoja, specialybę, kursą ar klasę.

Augalininkystės tarnyba, atsižvelgdama į praktikantų praktikos atlikimo privalomumą, tikslą ir sąsajas su Augalininkystės tarnybos veikla bei atliekamomis funkcijomis, turi teisę atsisakyti priimti praktikantus praktikai atlikti.

Praktikantas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų el. paštu informuojamas apie prašymo atlikti praktiką Augalininkystės tarnyboje tenkinimą (netenkinimą).

Informaciją apie praktiką atlikusius asmenis sisteminame ir kaupiame. Atsižvelgiant į praktikanto praktikos įvertinimo rezultatus ir atsiradus galimybei, geriausiai įvertintiems praktikantams gali būti pasiūlyta darbo vieta Augalininkystės tarnyboje.

Dėl papildomos informacijos, susijusios su praktikos atlikimo tvarka, prašome kreiptis į Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiąją specialistę Vaivą Karvelienę, tel. (85) 2722289 arba 861211267, el. p. [email protected]


Naujienų prenumerata