Karjera

Titulinis Karjera

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – tai profesionalų komanda, turinti siekį - kad Lietuvoje būtų sveiki augalai, saugi aplinka ir sveika visuomenė!

Jei myli savo šalį bei prie šio tikslo nori prisidėti ir Tu – mums Tavęs reikia!

SIŪLOME:

 • Galimybę tobulėti, kelti kvalifikaciją užsienyje, vykti į komandiruotes tiek į rytus, tiek į vakarus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, bei tarptautinių organizacijų veikloje.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skelbia konkursus į:

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos skelbia atrankas į:

IEŠKOME PASIENIO KONTROLĖS KOORDINAVIMO SKYRIAUS DARBUOTOJO !

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, chemijos, agronomijos krypties);
 • moki anglų kalbą;
 • esi geranoriškas ir darbštus.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • Padėsi organizuoti ir koordinuoti pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postų veiklą;
 • Padėsi ir konsultuosi šiais klausimais:

       -  Įvežamų ir gabenamų tranzitu augalų apsaugos produktų kontrolės;

       -  Įvežamų ir gabenamų tranzitu trąšų kontrolės;

       -  Įvežamų ir gabenamų tranzitu augalų bei augalinių produktų fitosanitarinės būklės kontrolės;

      -   Mėginių tyrimams ėmimo;

      -   Kontrolės procedūrų rengimo ir derinimo su kitomis pasienyje dirbančiomis institucijomis.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 • Darbas pagal darbo sutartį!

ATLYGINIMAS

Pareiginės algos koeficiento dydis – 6,8.

                                                                                                                                        

IEŠKOME FITOSANITARIJOS SKYRIAUS DARBUOTOJO !

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, agronomijos krypties);
 • moki anglų kalbą;
 • esi geranoriškas ir darbštus.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • rengsi informacinio pobūdžio raštus, dokumentus, metodinius nurodymus;
 • dirbsi su duomenų bazėmis (Genetiškai modifikuotų augalų, Fitosanitarinio registro)
 • rinksi, sisteminsi, apipavidalinsi ir pateiksi statistinę informaciją apie aptiktus kenksmingus organizmus;
 • rengsi fitosanitarinius priemonių planus kenksmingųjų organizmų židiniams sunaikinti;
 • rengsi metodinę medžiagą, bei mokymus darbuotojams;
 • atstovausi Lietuvą darbo grupėse ar komisijose.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 • Darbas pagal darbo sutartį!

ATLYGINIMAS

Pareiginės algos koeficiento dydis – 7,1.

                                                                                                                                       

VEIKLOS KOORDINAVIMO IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS DARBUOTOJO ! 

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (verslo vadybos, verslo administravimo, komunikacijos ar pan. krypties);
 • turi darbo patirties administravimo srityje;
 • moki anglų kalbą;
 • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • išmanai kokybės vadybos procesus;
 • supranti strateginio planavimo principus;
 • išmanai dokumentų valdymo bei teisės aktų rengimo taisykles;
 • gebi sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • esi analitinio mąstymo, komunikabilus, geranoriškas ir darbštus.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • palaikysi ryšį su struktūriniais padaliniais ir kitomis suinteresuotomis įstaigomis, organizacijomis, rengsi jiems atsakymus;
 • bendradarbiausi su kitais struktūriniais padaliniais, užsienio institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;
 • rengsi kokybės vadybos sistemų / modelių funkcionavimo užtikrinimo susijusius dokumentus;
 • dalyvausi ir organizuosi parodas ar kitus renginius;
 • kursi apklausas, analizuosi duomenis, sisteminsi ir apibendrinsi informaciją;
 • analizuosi ir pateiksi išvadas, pasiūlymus, susijusius su institucijos priežiūros veikla.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

 • Darbas pagal darbo sutartį!

ATLYGINIMAS

Pareiginės algos koeficiento dydis - 7,1.

                                                                                                                                          

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Vaiva Pumputienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, el. paštas vaiva.pumputiene@vatzum.lt, tel. +370 5 272 2289 arba +37061211267

Visada laukiame Jūsų CV, jei:

 • turite aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio, miškininkystės kryptis);
 • mokate anglų kalbą.

Naujienų prenumerata