Karjera

Titulinis Karjera

FITOSANITARINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOJE IEŠKOME DARBUOTOJO, dirbančio pagal darbo sutartį!

Pareiginė alga 838 eur atskaičius mokesčius.

Darbo vieta Vilniuje.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą biologijos / ekologijos / mikrobiologijos krypties;
 • turi gebėti atlikti laboratorinius tyrimus;
 • turi 1 metų darbo laboratorijoje patirties, taikant mikroskopinius (morfologinius, morfometrinius) tyrimų metodus, įskaitant įgytą patirtį studijų metu;
 • moki anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • didelis privalumas, jei esi dirbęs laboratorijoje, akredituotoje pagal standartą 17025;
 • moki kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • atliksi augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams kenksmingų piktžolių sėklų, nematodų, o prireikus ir kitų kenkėjų laboratorinius fitosanitarinius tyrimus, nustatydamas ir patvirtindamas juos mikrobiologiniais (morfologiniais, morfometriniais ar kitais), o prireikus ir molekulinių tyrimų metodais;
 • užtikrinsi atliekamų tyrimų reikiamą kokybę;
 • atliksi naudojamų cheminių medžiagų ir priemonių priežiūrą;
 • pagal priskirtą sritį rengsi raštus, mėginių ėmimo metodikas, tyrimo objektams kenksmingų kenkėjų laboratorinių tyrimų metodų aprašus;
 • sisteminsi ir analizuosi laboratorinių tyrimų duomenis, bei teiksi ataskaitas.

CV laukiame [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

------------------------------------------------------------------------------------------------

FITOSANITARINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJOJE IEŠKOME DARBUOTOJO, dirbančio pagal darbo sutartį!

Pareiginė alga 857 eur atskaičius mokesčius.

Darbo vieta Vilniuje.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą molekulinės biologijos/ bioinžinerijos/ biochemijos / biologijos / mikrobiologijos / chemijos / krypties;
 • moki anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 • didelis privalumas, jei esi dirbęs laboratorijoje, akredituotoje pagal standartą 17025;
 • moki kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • atliksi augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams kenksmingų kenkėjų laboratorinius fitosanitarinius tyrimus molekuliniais tyrimų metodais ir užtikrinsi jų reikiamą kokybę;
 • ruoši, įvertinsi terpes, tirpalus;
 • atliksi naudojamų cheminių medžiagų ir priemonių priežiūrą;
 • pagal priskirtą sritį rengsi raštus, mėginių ėmimo metodikas, augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams kenksmingų kenkėjų nustatymo, identifikavimo ir patvirtinimo metodų aprašus;
 • sisteminsi ir analizuosi laboratorinių tyrimų duomenis.

 

CV laukiame [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

------------------------------------------------------------------------------------------------

IEŠKOME VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUJE!!!

Pareiginė alga 1236 eur atskaičius mokesčius.

Darbo vieta Vilniuje. Tačiau gali būti dalinai arba pilnai NUOTOLINIU BŪDU.
Taip pat yra galimybė dirbti nepilną darbo dieną.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį išsilavinimą (teisės, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos kryptis),
 • turi bent 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje,
 • DIDELIS PRIVALUMAS, jei turi pirkimų specialisto pažymėjimą,
 • moki dirbti su MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, CVP IS, CPO,
 • išmanai viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus,
 • sugebi rinkti, sisteminti, vertinti ir apibendrinti informaciją,
 • esi lankstus ieškant abipusiai optimalaus sprendimo,
 • kruopštus, atidus, jauti atsakomybę už savo darbo rezultatus.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • užtikrinsi, kad Tarnybos prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • rengsi viešųjų pirkimų dokumentus, analizuosi ir vertinsi Augalininkystės tarnybos struktūrinių padalinių teikiamų techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, pagrindinių pirkimo sąlygų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
 • atliksi tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teiksi vertinimo išvadas;
 • atliksi viešųjų pirkimų procedūras;
 • koordinuosi vietinių pirkimo organizatorių veiklą vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
 • organizuosi viešųjų pirkimų komisijos darbą;
 • rengsi Augalininkystės tarnybos informacinius skelbimus apie pirkimus, skelbimus apie sudarytas pirkimų sutartis, projekto konkurso rezultatus ir nustatyta tvarka teiksi juos Viešųjų pirkimų tarnybai, skelbsi Augalininkystės tarnybos interneto tinklalapyje;
 • analizuosi ir vertinsi Augalininkystės tarnybos viešųjų pirkimų sistemą, rengsi pasiūlymus kaip ją tobulinti;
 • vykdysi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas, taip pat Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro bei Augalininkystės tarnybos direktoriaus pavedimus.

CV laukiame [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IEŠKOME AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ REGISTRAVIMO SKYRIAUS DARBUOTOJŲ!

Pareiginė alga 955 eur  - 1061 eur atskaičius mokesčius, priklausomai nuo pozicijos.

Darbo vieta Vilniuje. 

Mūsų Tarnyboje Tu:

• vertinsi augalų apsaugos produktų veiksmingumą ir rengsi išvadas dėl augalų apsaugos produktų registravimo Lietuvoje ir Šiaurės zonoje;

• dalyvausi Europos ir Viduržemio jūros organizacijos ekspertų darbo grupėse, Europos Komisijos organizuojamuose susitikimuose augalų apsaugos produktų veiksmingumo vertinimo klausimais.

Mes tikimės, kad Tu:
• turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (chemijos, agronomijos ar biologijos krypties);
• moki anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu;
esi susipažinęs su ES ir Lietuvos teisės aktais augalų apsaugos produktų registravimo srityje;
• gebi analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
• esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, atsakingas, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

CV laukiame [email protected] . Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Karvelienei tel. 8 612 11267.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Visada laukiame Jūsų CV, jei: 

 • turite aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio, miškininkystės kryptis);
 • mokate anglų kalbą.

CV siųsti el. paštu [email protected]

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Vaiva Karvelienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 272 2289 arba +37061211267


Naujienų prenumerata