Karjera

Titulinis Karjera

IEŠKOME AGROCHEMIJOS SKYRIUJE DARBUOTOJO (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)

Pareiginės algos koeficientas 7,1.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio ar teisės kryptis);
 • turi darbo patirties augalininkystės ar žemės ūkio srityje;
 • išmanai žemdirbystės, tręšiamųjų produktų, augalų apsaugos produktų, žemės ūkio technikos sritis ir esi susipažinęs su atitinkamais teisės aktais;
 • moki anglų kalbą (privalumas mokėti ir rusų kalbą);
 • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • gebi valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Mūsų Tarnyboje ir Tu:

 • spręsi klausimus ir atliksi veiklą susijusią su tręšiamųjų produktų identifikavimu ir priežiūra, taip pat pagal poreikį atliksi užduotis susijusias su augalų apsaugos produktų priežiūrą;
 • metodiškai vadovausi regioninių skyrių darbuotojams;
 • rengsi priskirtos srities teisės aktų projektus ir jų pasiūlymus;
 • atliksi prašymų (dokumentų ir duomenų) vertinimą ir išrašysi  patvirtinimus dėl trąšų ir dirvožemio gerinimo priemonių tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje bei skelbsi informaciją apie jų išdavimą;
 • atliksi vidinius darbuotojų mokymus savo kompetencijos klausimais;
 • analizuosi priskirtos srities gaunamus dokumentus, rengsi raštus, ataskaitas, planus, pristatymus, pranešimus, informacinę ir metodinę medžiagą, atsakysi į paklausimus bei klausimynus.

KONTAKTAI

CV laukiame vaiva.pumputiene@vatzum.lt Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Pumputienei tel. 8 612 11267.

Nekantraujame su Tavimi susipažinti!!!

                                                                                                              

IEŠKOME FITOSANITARIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)

Pareiginės algos koeficientas 7,1.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, ekologijos, agronomijos ar žemės ūkio krypties);
 • didelis privalumas, jei turi patirties augalininkystės ar žemės ūkio srityje;
 • gerai moki anglų kalbą (B2 lygiu);
 • esi nuoseklus, kruopštus ir atidus detalėms, turi vidinę motyvaciją gerai dirbti ir tobulėti.

Mūsų Tarnyboje ir Tu:

 • padėsi skyriaus kolegoms kovoje su augalų karantininiais kenkėjais;
 • prisidėsi prie fitosanitarinių priemonių (prevencinių, agrotechninių ir organizacinių) planų rengimo ir koordinuosi jų įgyvendinimą;
 • rengsi straipsnius ir informacinius pranešimus augalų sveikatingumo srityje;
 • konsultuosi bei padėsi ūkio subjektams suprasti fitosanitarinius reikalavimus;
 • dalyvausi augalų sveikatingumu besirūpinančių tarptautinių organizacijų veikloje;
 • rengsi kitoms valstybinėms ir Europos Sąjungos institucijoms informaciją apie atliktus fitosanitarinius patikrinimus bei tyrimus, aptiktus karantininių kenkėjų židinius ir taikomas fitosanitarijos priemones.

KONTAKTAI

CV laukiame vaiva.pumputiene@vatzum.lt Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Pumputienei tel. 8 612 11267.

Nekantraujame su Tavimi susipažinti!!!

                                                                                                               

IEŠKOME FINANSŲ IR VEIKLOS PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)

Pareiginės algos koeficientas 7,1.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį išsilavinimą (ekonomikos, finansų ar apskaitos kryptis),
 • turi bent 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje,

PRIVALUMAS: darbo patirtis viešojo sektoriaus apskaitos srityje!,

 • išmanai buhalterinės apskaitos ir finansų kontrolės principus,
 • sugebi savarankiškai analizuoti, sisteminti ir apdoroti informaciją,
 • esi lankstus ieškant abipusiai optimalaus sprendimo,
 • turi motyvaciją dirbti ir tobulėti,
 • esi atsakingas ir smalsus.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • priimsi, tikrinsi ir nustatyta tvarka teiksi Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui išlaidas pateisinančius dokumentus,
 • vykdysi atliktų mokėjimų peržiūrą,
 • rengsi buhalterines pažymas;
 • tikrinsi sąskaitas ir vykdysi pateiktų elektroninių sąskaitų kontrolę,
 • vykdysi sąskaitų pateikimą laiku Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, savalaikį apmokėjimą, pajamų įmokų surinkimo kontrolę,
 • rengsi reprezentacinių išlaidų įsakymų projektus ir sąmatas.

KONTAKTAI

CV laukiame vaiva.pumputiene@vatzum.lt Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Pumputienei tel. 8 612 11267.

Nekantraujame su Tavimi susipažinti!!!

                                                                                                               

IEŠKOME KAUNO ORO UOSTO PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO FITOSANITARIJOS POSTO (SKYRIAUS) SPECIALISTO (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)

Pareiginės algos koeficientas 5.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį išsilavinimą (biologijos, ekologijos, žemės ūkio mokslų srityje);
 • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 • gerai moki rusų kalbą.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • atliksi įvežamų, išvežamų, gabenamų tranzitu augalų bei augalinių produktų, dauginamosios medžiagos, augalų apsaugos produktų ir GMO kontrolę;
 • taip pat vykdysi šviežių vaisių bei daržovių atitikties prekybos standartams patikrą;
 • tikrinsi medinę pakavimo medžiagą;
 • išduosi augalų pasus;
 • imsi mėginius tyrimams.

PAPILDOMA INFORMACIJA:

Darbas pamainomis.

KONTAKTAI

CV laukiame vaiva.pumputiene@vatzum.lt Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Pumputienei tel. 8 612 11267.

Nekantraujame su Tavimi susipažinti!!!

                                                                                                              

IEŠKOME ŠIAULIUOSE DARBUOTOJO (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį)

Pareiginės algos koeficientas 5,3.

Mes tikimės, kad Tu:

 • turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą (biologijos, žemės ūkio mokslų krypties);
 • turi teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Mūsų Tarnyboje Tu:

 • konsultuosi ūkio subjektus;
 • planuosi ir atliksi patikrinimus;
 • rengsi dokumentus;
 • nagrinėsi skundus.

KONTAKTAI

CV laukiame vaiva.pumputiene@vatzum.lt Pasikonsultuoti ir daugiau informacijos sužinoti gali paskambinęs Vaivai Pumputienei tel. 8 612 11267.

Nekantraujame su Tavimi susipažinti!!!

                                                                                                              

Visada laukiame Jūsų CV, jei:

 • turite aukštąjį išsilavinimą (biologija, ekologija, agronomija, žemės ūkio, miškininkystės kryptis);
 • mokate anglų kalbą.

CV siųsti el. paštu vaiva.pumputiene@vatzum.lt 

Dėl papildomos informacijos kreiptis: Vaiva Pumputienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 5 272 2289 arba +37061211267


Naujienų prenumerata