Duomenų apsauga

Titulinis Duomenų apsauga

Bendroji informacija

 „Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Eglė Vasylė tel. 8 686 16 467, el. paštas: dap@vatzum.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Taip pat dalyvauja visuose klausimuose susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.“

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3, 5 ir 6 punktais, įgyvendindama valstybinę fitosanitarijos, augalų apsaugos, trąšų, augalų dauginamosios medžiagos, pluoštinių kanapių, augalų veislių registravimo ir teisinės apsaugos, grūdų ir jų produktų kokybės gerinimo politiką Lietuvos Respublikoje.

Tvarkomi asmenys duomenys pagal veiklos sritis

  • Augalų dauginamoji medžiaga - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalininkystės produktų kokybės tyrimai - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalų apsaugos produktų registravimas - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Agrochemija - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalų veislės - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Fitosanitarija - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose


Naujienų prenumerata