Projektas finansuojamas iš Prisitaikymo iš „Brexit’o“ rezervo lėšų, skirtų prisitaikyti prie pokyčių Jungtinei Karalystei (JK) išstojus iš Europos Sąjungos (ES).

Projekto vykdytojas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Projekto pavadinimas: Fitosanitarinio sertifikato išdavimo proceso tobulinimas ir įvežamų krovinių patikros intensyvinimas

Projekto kodas: 15.1.1-CPVA-V-205-01-0002

Projekto pradžia: 2022 m. spalio 19 d.

Projekto pabaiga: 2023 m. spalio 31 d.

Projektui skirtas finansavimas: 101 272,20 eur

Projekto tikslas. Siekiant prisitaikyti prie pokyčių, kurie atsirado po „Brexit’o“, Lietuvos pasienio postuose per kuriuos iš JK importuojamos ir eksportuojamos ar sertifikuojamos į JK eksportuojamos siuntos,  optimizuoti darbą ir užtikrinti, kad  importo ir eksporto procedūros vyktų sklandžiai.

Projekto aprašymas. JK pasitraukus iš ES, nustatytos penkios  sritys, kurias reikia tobulinti. Taigi, siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą Tarnybos darbą, turi būti pakeisti šie veiklos procesai:

1) pradėti taikyti kitus fitosanitarinius reikalavimus įvežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams bei kitus patikrinimus išaugusiam kontroliuojamos produkcijos kiekiui (tręšiamieji produktai) iš JK;

2) įdiegti standartizuotą išankstinio eksporto sertifikato rengimo procesą, kuris padėtų  užtikrinti, kad informacija apie kontroliuojamų prekių eksportą į trečiąsias šalis (ypač eksportuojamų į JK) tarp ES valstybių narių būtų keičiamasi sistemingai parengtais vienodos formos dokumentais; i

3) tobulinti  elektroninių oficialių sertifikatų priėmimo ir naudojimo sertifikuojant trečiosioms šalims skirtas fitosanitariškai kontroliuojamas prekes procesą;

4) didinti darbo apimtis, nes pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose atsirado papildomi fitosanitariškai tikrintinų siuntų srautai;

5) reikia modernizuoti Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) pritaikant jos  procesus prie „Brexit‘o“ situacijos ir siekiant fiksuoti duomenis apie siuntas iš JK.

Projektu siekiami rezultatai. patobulintas eksportuojamų ir reeksportuojamų krovinių fitosanitarinės rizikos vertinimo posistemis ir  fitosanitarinio sertifikato išdavimo procesas, užtikrintos įvežamų iš JK krovinių kontrolės procedūros ir duomenų mainai tarp VATIS ir Traces NT. Sėkmingai vykdyti fitosanitarinės funkcijos pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose. Tam įkurtas naujas etatas.


Naujienų prenumerata