Vabalo „Baisuoklio“ dienoraštis

SUSIPAŽINKITE – VABALAS BAISUOKLIS

        2020 metai paskelbti Tarptautiniais augalų sveikatos metais. Šia proga Europos ir Viduržemio jūros augalų apsaugos organizacija (EPPO, https://www.eppo.int/) visoms EPPO narėms išsiuntinėjo Beastie the Bug ("Vabalas Baisuoklis"). Kiekvienam "Vabalui Baisuokliui" yra suteiktas specialus kodas. EPPO tikisi, kad visos šalys minėtą pliušinį žaislą fotografuos darbo vietose (ofisuose, laboratorijose, tikrinimų metu ar pan.) bei renginiuose, skirtuose visuomenės informavimui augalų sveikatingumo temomis. Nuotrauka, kartu su trumpu aprašymu anglų kalba, bus talpinami specialiai sukurtoje EPPO svetainėje (https://beastiebug.eppo.int/). Tokiu būdu EPPO siekia matyti "Vabalo Baisuoklio" "paplitimą".

 

VABALAS BAISUOKLIS SUSTABDYTAS LIETUVOS PASIENYJE

       Vabalas Baisuoklis norėjo nepastebėtas patekti į Lietuvą importuojamame medienos krovinyje. Akyli mūsų tarnybos specialistai jį pastebėjo, tad grėsmės mūsų šaliai neliko!

https://beastiebug.eppo.int/

 

VABALAS BAISUOKLIS PAGAUTAS GAUDYKLE LIETUVOS – BALTARUSIJOS PASIENYJE

       Vabalas Baisuoklis susiviliojęs feromonų skleidžiamu kvapu pateko į gaudyklę, skirtą Anoplophora chinensis bei Anoplophora glabripennis vabalams!

Šios rūšys itin pavojingos lapuočiams medžiams. Daugiau informacijos apie ūsuočių biologiją bei grėsmes galite rasti šiose nuorodose:

http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/,nid.36

http://www.vatzum.lt/uploads/documents/fitosanitarija/lankstinukai/citrinmedinis_usuotis_2017.pdf

https://beastiebug.eppo.int/

 

VABALAS BAISUOKLIS DALYVAVO VANDENS MĖGINIŲ PAĖMIME

       Vabalas Baisuoklis nustebo sužinojęs, kad kai kurie karantininiai organizmai gali plisti ir per vandenį. Širvintų rajone tekančios upės Musės vanduo buvo imamas, siekiant įvertinti ar vandenyje nėra bakterijų – bulvių rudojo puvinio sukėlėjų.

Bulvių rudasis puvinys – bakterinė liga itin aktuali bulvių bei kitų bulvinių šeimos augalų augintojams. Nors daugiamečiai tyrimai rodo, kad pastarojo karantininio organizmo Lietuvoje nėra, bet įvertinus bakterinės ligos plitimo kelius bei tai, jog, pavyzdžiui, Lenkijoje aptinkama ligos židinių, būtina atlikti šio karantininio kenkėjo stebėseną.

Daugiau informacijos apie bulvių rudąjį puvinį galite rasti šiose nuorodose:

http://www.vatzum.lt/lt/naujienos/,nid.167

https://gd.eppo.int/taxon/RALSSO

 

VABALAS BAISUOKLIS DALYVAVO KONFERENCIJOJE

       2020 metų spalio 28 d. Vabalas Baisuoklis dalyvavo Projekto konferencijoje „Svetimžemių invazinių augalų rūšių neigiamo poveikio ekosistemoms ir žmonių gerovei sumažinimas Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione”. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos. Jame dalyvauja Latvija, Lietuva bei Baltarusija. Konferencijos metu skaitytas pranešimas tema ‟2020-tieji – Tarptautiniai augalų sveikatos metai”.

 Užduočių knyga vaikams ,,Sveiki augalai, sveika planeta" IYPH 2020Naujienų prenumerata