Tvarkomi duomenys


Informacija apie duomenų tvarkytojus

Asmens duomenų tvarkymui, vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Tarnyba gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais Tarnyba imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai tvarkytų duomenis ir užtikrintų tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones laikydamiesi Tarnybos nurodymų. Duomenų tvarkytojų atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimis arba teisės aktais.

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis 

Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo tikslais Tarnyba tvarko šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, pasitikėjimo linijos garso įrašas). Tarnyba šiuos asmems duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b, e ir c punktų pagrindu.

Ūkio subjektų veiklos patikrinimo tikslais Tarnyba tvarko šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento numeris, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris). Tarnyba šiuos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. c punkto pagrindu.

Sutarčių įgyvendinimo tikslais Tarnyba tvarko šiuos asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenimo ir veiklos aprašymas, sertifikatų duomenys). Tarnyba šiuos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punkto pagrindu.

Darbuotojų bei Tarnybos patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumo užtikrinimo tikslais Tarnyba tvarko asmenų, patekusių į vaizdo stebėjimo teritoriją vaizdo stebėjimo duomenis. Tarnyba šiuos asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f punkto pagrindu.

Žemiau pateiktos nuorodos į pagal sritis suskirstytus teisės aktus, reglamentuojančius Tarnybos veiklą:

  • Augalų dauginamoji medžiaga - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalininkystės produktų kokybės tyrimai - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalų apsaugos produktų registravimas - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Agrochemija - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Augalų veislės - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose

  • Fitosanitarija - asmens duomenų apimtis apibrėžta teisės aktuose


Naujienų prenumerata