Informacija apie duomenų teikimą ir gavimą

Titulinis Asmens duomenų apsauga Informacija apie duomenų teikimą ir gavimą
  • Tarnyba gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms), taip pat kitais atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.
  • Duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais). Duomenų teikimui ir gavimui yra keliami griežti reikalavimai. Kai duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis. Sudarant duomenų teikimo sutartis taip pat įvertinama ar duomenų gavėjas turi teisinį pagrindą gauti duomenis, koks bus duomenų tvarkymo tikslas, siekiamų gauti duomenų apimtis ir kiti, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatyti, aspektai. Neatitikus reikalavimų, Tarnyba duomenų neteikia.
  • Tarnyba teisės aktų numatytais atvejais duomenis gauna iš šių duomenų teikėjų: Tiesiogiai iš duomenų subjektų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės tarnybos departamento, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, teismų, policijos įstaigų, prokuratūros, sveikatos priežiūros įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Tarnybą aptarnaujančių paslaugų teikėjų. Sutarčių pagrindu duomenys gaunami iš šių duomenų teikėjų: Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.
  • Tarnyba teisės aktų numatytais atvejais duomenis teikia šiems duomenų gavėjams: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Valstybės tarnybos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, policijos įstaigoms, prokuratūrai, sveikatos priežiūros įstaigoms, bankams, teismams, Nacionalinėms augalų apsaugos organizacijoms, Bendrijos augalų veislių tarnybai, Europos komisijai, Tarnybos veiklą audituojančioms įstaigoms ir įmonėms. Sutarčių pagrindu duomenys teikiami šiems duomenų gavėjams: Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Viešajai įstaigai „Ekoagros“, Lietuvos statistikos departamentui.

Naujienų prenumerata