Duomenų teikimas ir gavimas

Titulinis Asmens duomenų apsauga Duomenų teikimas ir gavimas
  • Tarnyba gali atskleisti asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms teisės aktų joms pavestas funkcijas (pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams ir kt.), taip pat teismams ir neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms), taip pat kitais atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.
  • Asmens duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atvejais) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais). Asmens duomenų teikimui ir gavimui yra keliami griežti reikalavimai. Kai asmens duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, prašyme turi būti nurodytas prašomų asmens duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Sudarant asmens duomenų teikimo sutartis taip pat įvertinama ar duomenų gavėjas turi teisinį pagrindą gauti asmens duomenis, koks bus asmens duomenų tvarkymo tikslas, siekiamų gauti asmens duomenų apimtis ir kiti, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatyti, aspektai. Neatitikus reikalavimų, Tarnyba asmens duomenų neteikia.
  • Tarnyba teisės aktų numatytais atvejais asmens duomenis gauna iš šių asmens duomenų teikėjų: Tiesiogiai iš duomenų subjektų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybės tarnybos departamento, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, teismų, policijos įstaigų, prokuratūros, sveikatos priežiūros įstaigų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Tarnybą aptarnaujančių paslaugų teikėjų. Sutarčių pagrindu asmens duomenys gaunami iš šių duomenų teikėjų: Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos.
  • Tarnyba teisės aktų numatytais atvejais asmens duomenis teikia šiems duomenų gavėjams: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, Valstybės tarnybos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, policijos įstaigoms, prokuratūrai, sveikatos priežiūros įstaigoms, bankams, teismams, Nacionalinėms augalų apsaugos organizacijoms, Bendrijos augalų veislių tarnybai, Europos komisijai, Tarnybos veiklą audituojančioms įstaigoms ir įmonėms. Sutarčių pagrindu duomenys teikiami šiems duomenų gavėjams: Valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Viešajai įstaigai „Ekoagros“, Lietuvos statistikos departamentui, VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros.

Naujienų prenumerata