Duomenų sauga

Tarnyba užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą, taikydama technines, organizacines ir fizines saugumo priemones, užtikrinančias apsaugą nuo atsitiktinės ar neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, neteisėto sunaikinimo, praradimo ar bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Su Tarnyboje tvarkomais asmens duomenimis gali susipažinti tik tie Tarnybos darbuotojai, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų pareigoms atlikti. Darbuotojai tvarkantys asmens duomenis yra įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą ir laikyti paslaptyje bet kokią duomenų subjektų informaciją, su kuria susipažino vykdydami savo pareigas.


Naujienų prenumerata