Asmenų aptarnavimo apklausos anketa

Titulinis Apklausos Asmenų aptarnavimo apklausos anketa

Asmenų aptarnavimo apklausos anketa

Siekdami efektyvaus bendradarbiavimo, norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie asmenų aptarnavimo Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) kokybę. Anketoje prašytume pažymėti Jūsų nuomonę atitinkančius atsakymus ir pateikti juos pagrindžiančius komentarus. Jūsų nuomonė mums labai svarbi!

 * – užpildyti privaloma.

1. Kaip Jūs vertinate asmenų aptarnavimo Tarnyboje kokybę? *
2. Kaip Jūs vertinate atsakymų pateikimo operatyvumą? *
3. Kaip Jūs vertinate gautos informacijos aiškumą? *
4. Kaip Jūs vertinate Tarnybos darbuotojo(-ų) bendradarbiavimą su Jumis *
5. Kaip Jūs vertinate Tarnybos darbuotojo(-ų) mandagumą ir paslaugumą? *
6. Kaip Jūs vertinate Tarnybos darbuotojų pasiekiamumą (telefonu, el. paštu, atvykus) ? *
7. Prašytume nurodyti Jūsų 2–6 klausimų vertinimo priežastis:
8. Į kurį Tarnybos skyrių Jūs kreipėtės? *
9. Kokiu būdu kreipėtės į Tarnybą? *
10. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į Tarnybą? *
11. Ar naudojatės Tarnybos informacine sistema VATIS? *
12. Kaip vertinate Tarnybos informacinės sistemos VATIS naudojimosi paprastumą ir patogumą?
13. Kaip vertinate Tarnybos informacinės sistemos VATIS naudingumą?
14. Ar naudojatės interneto svetainėje www.vatzum.lt skelbiama informacija? *
15. Kaip vertinate Tarnybos internetiniame tinklalapyje teikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?
16. Kaip vertinate Tarnybos internetiniame tinklalapyje teikiamos informacijos naudingumą ir (arba) išsamumą?
17. Jūsų pastabos ir pasiūlymai:
18. Ši anketa yra anoniminė, tačiau, esant poreikiui patikslinti pastabą ar siūlymą, norėtume su Jumis susisiekti. Jeigu tam neprieštaraujate, nurodykite savo telefono numerį / elektroninio pašto adresą:

Naujienų prenumerata