Apklausa

Titulinis Apklausa

Vartotojų aptarnavimo apklausos anketa

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), siekdama pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, atlieka anoniminę klientų aptarnavimo apklausą ir siūlo Jums atsakyti į pateiktus klausimus. Tikimasi, kad užpildytos anketos padės išsiaiškinti interesantų poreikius ir juos patenkinti. Vertiname Jūsų nuomonę ir iš anksto dėkojame atsakiusiems į klausimus.

Informacija apie asmenų aptarnavimo kokybę Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos 2011 metais.

Informacija apie asmenų aptarnavimo kokybę Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos 2012 metais.

Informacija apie asmenų aptarnavimo kokybę Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos 2013 metais.

Informacija apie asmenų aptarnavimo kokybę Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos 2014 metais.

Informacija apie asmenų aptarnavimo kokybę Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos 2015 metais.

Informacija apie asmenų aptarnavimo kokybę Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos 2016 metais.

1. Su kokia veiklos sritimi susijusiu klausimu (prašymu, skundu, informacijos poreikiu) kreipėtės į Tarnybą? *
2. Į kurį Tarnybos padalinį Jūs kreipėtės? *
3. Kaip vertintumėte klientų aptarnavimą Tarnyboje? *
4. Ar pakankamai prieinama (lengvai randama) informacija apie Tarnybos darbo laiką? *
5. Ar Jums patogus Tarnybos nustatytas asmenų aptarnavimo laikas? *
6. Kaip dažnai Jūs kreipiatės į Tarnybą? *
7. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į Tarnybą? *
8. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į Tarnybą? *
9. Ar Jūs esate patenkinti rezultatais, t. y. suteikta informacija, dokumentų tvarkymu, reagavimu į prašymą ar skundą? *
10. Ar Jūs esate patenkinti Tarnybos dokumentų tvarkymo ir kitų paslaugų operatyvumu (ar tenkina prašymo, dokumentų pateikimo terminai)? *
11. Kaip vertinate Tarnybos darbuotojų elgesį, bendravimą, dėmesingumą? *
12. Kaip vertinate gautos informacijos aiškumą? *
13. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai? *
14. Ar Jus aptarnavo suinteresuotai? *
15. Ar naudojatės interneto svetainėje www.vatzum.lt skelbiama informacija? *
16. Kaip vertinate VATŽUM internetiniame tinklalapyje teikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?
17. Kaip vertinate VATŽUM internetiniame tinklalapyje teikiamos informacijos naudingumą/išsamumą?
18. Kokios informacijos VATŽUM internetiniame tinklalapyje Jūs pasigendate, Jums labiausiai trūksta?
19. Jūsų pastabos ir pasiūlymai:

Naujienų prenumerata