Apklausa

Titulinis Apklausa

Vartotojų aptarnavimo apklausos anketa

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), siekdama pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, atlieka anoniminę klientų aptarnavimo apklausą ir siūlo Jums atsakyti į pateiktus klausimus. Tikimasi, kad užpildytos anketos padės išsiaiškinti interesantų poreikius ir juos patenkinti. Vertiname Jūsų nuomonę ir iš anksto dėkojame atsakiusiems į klausimus.

 

1. Su kokia veiklos sritimi susijusiu klausimu (prašymu, skundu, informacijos poreikiu) kreipėtės į Tarnybą? *
2. Į kurį Tarnybos padalinį Jūs kreipėtės? *
3. Kaip vertintumėte klientų aptarnavimą Tarnyboje? *
4. Ar pakankamai prieinama (lengvai randama) informacija apie Tarnybos darbo laiką? *
5. Ar Jums patogus Tarnybos nustatytas asmenų aptarnavimo laikas? *
6. Kaip dažnai Jūs kreipiatės į Tarnybą? *
7. Kokiu būdu Jūs kreipėtės į Tarnybą? *
8. Priežastis, dėl kurios kreipėtės į Tarnybą? *
9. Ar Jūs esate patenkinti rezultatais, t. y. suteikta informacija, dokumentų tvarkymu, reagavimu į prašymą ar skundą? *
10. Ar Jūs esate patenkinti Tarnybos dokumentų tvarkymo ir kitų paslaugų operatyvumu (ar tenkina prašymo, dokumentų pateikimo terminai)? *
11. Kaip vertinate Tarnybos darbuotojų elgesį, bendravimą, dėmesingumą? *
12. Kaip vertinate gautos informacijos aiškumą? *
13. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti kvalifikuotai? *
14. Ar Jus aptarnavo suinteresuotai? *
15. Ar naudojatės interneto svetainėje www.vatzum.lt skelbiama informacija? *
16. Kaip vertinate VATŽUM internetiniame tinklalapyje teikiamos informacijos prieinamumą ir naudojimosi paprastumą?
17. Kaip vertinate VATŽUM internetiniame tinklalapyje teikiamos informacijos naudingumą/išsamumą?
18. Kokios informacijos VATŽUM internetiniame tinklalapyje Jūs pasigendate, Jums labiausiai trūksta?
19. Jūsų pastabos ir pasiūlymai:

Naujienų prenumerata