Fitosanitarija

Titulinis Aktualu Fitosanitarija

REIKALAVIMAI, KURIŲ PRIVALU LAIKYTIS PREKIAUJANT MAISTINĖMIS BULVĖMIS

Maistinėmis bulvėmis planuojantys turgavietėse ar kitose prekybos vietose prekiauti asmenys turi registruotis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) tvarkomame Fitosanitariniame registre.

Šie asmenys prekybos vietoje privalo turėti bulvių įsigijimo dokumentus, kai bulvės įsigytos iš kitų ūkio subjektų. Siūlomų įsigyti bulvių pakuotės paženklintos etiketėmis, kuriose aiškiai ir įskaitomai nurodyta ši informacija:

  • bulvių paskirtis;
  • bulvių veislė;
  • bulvių augintojo, supirkėjo ar realizuotojo registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre pažymėjimo numeris (etiketėje vartojama santrumpa „Fitosanitarinio registro Nr.“);
  • bulvių siuntos numeris (suteiktas augintojo, supirkėjo ar realizuotojo);
  • bulvių kiekis;
  • kilmės šalies kodas;
  • kokybės klasė ir bulvių dydis (nurodant mažiausio ir didžiausio gumbo skersmenį frakcijoje).

Taisyti etiketėje esančią informaciją draudžiama. Etiketėje taip pat gali būti pateikta ir papildoma informacija (pavyzdžiui, įmonės logotipas ir pan.).

Etiketė turi būti vienkartinio naudojimo (lipni arba pritvirtinta uždarant pakuotes taip, kad atidarant pakuotę etiketė būtų sugadinama). Etiketė turi tvirtai laikytis ant pakuotės. Antrą kartą naudoti tą pačią etiketę draudžiama. Šie reikalavimai galioja tiek prekiaujant lietuviškomis, tiek iš kitų šalių atvežtomis bulvėmis.

Augalininkystės tarnyba informuoja, kad į Europos Sąjungą (toliau – ES) ir Lietuvą įvežti bulves iš daugelio trečiųjų šalių yra draudžiama. Išimtys taikomos šiose valstybėse užaugintoms bulvėms – Alžyrui, Izraeliui, Libijai, Marokui, Sirijai, Šveicarijai, Tunisui, Turkijai, Egiptui. Taip pat išimtys taikomos kelių kitų valstybių vietovėms, kuriose atliekami bulvių tikrinimai bei tyrimai užtikrina, kad su bulvėmis nebus įvežta ES aktualių karantininių organizmų.

Draudimo įvežti bulves iš kitų ES šalių narių nėra. Tačiau iš Lenkijos kilusioms bulvėms, dėl kaskart nustatomų ligų židinių, vis dar kiekvieną Lenkijos kilmės bulvių krovinį turi lydėti Lenkijos nacionalinės augalų apsaugos organizacijos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad bulvių auginimo vietoje neaptiktas bulvių vėžys (Synchytrium endobioticum) arba bulvių veislė atspari bulvių vėžiui (Synchytrium endobioticum) bei bulvės nėra užkrėstos bulvių žiediniu puviniu (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus). Lenkijos nacionalinė augalų apsaugos organizacija apie kiekvieną ketinimą vežti į Lietuvą bulvių siuntą privalo informuoti Augalininkystės tarnybą. Taigi, jei įvykdomos minėtos sąlygos, įvežti bei prekiauti lenkiškos kilmės bulvėmis Lietuvoje galima.


Naujienų prenumerata