Augalų dauginamoji medžiaga

Titulinis Administracinė informacija Veiklos sritys Augalų dauginamoji medžiaga

AUGALŲ DAUGINAMOJI MEDŽIAGA 


DAUGINAMOJI MEDŽIAGA – sėkla, visas augalas ar vegetatyvinė augalo dalis, skirti tam tikros veislės augalams dauginti.

Tarnyba, vykdydama dauginamosios medžiagos sertifikavimą, atlieka sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobavimą, mėginių ėmimą iš sertifikavimui skirtų siuntų, sėklos kokybės tyrimus. Dauginamosios medžiagos siuntoms, kurių kokybė atitinka minimalius kokybės reikalavimus, atsižvelgiant į augalų rūšis, išduodami Sėklos sertifikatai, Sėklinių bulvių sertifikatai ar Sodo augalų sertifikatai. Sertifikuotos sėklos siuntos tikrinamos vegetaciniuose bandymuose dėl veislės tapatumo ir veislinio grynumo nustatymo. Tarnyba vykdo dauginamosios medžiagos tiekėjų, dauginančių ir tiekiančių rinkai dauginamąją medžiagą, atestavimą ir išduoda Dauginamosios medžiagos tiekėjų pažymėjimus. Išduoda leidimus tiekti rinkai tiriamos, bet dar neįrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, veislės sėklą. Rengia mokymus dauginamosios medžiagos rinkos kontrolės ir sertifikavimo klausimais. Kaupia ir sistemina informaciją apie sertifikuotos dauginamosios medžiagos kiekį ir kokybę, sėklinių pasėlių ir sodo augalų aprobuotus plotus. 

Augalų dauginamosios medžiagos skyrius metodiškai vadovauja Tarnybos struktūriniams padaliniams dauginamosios medžiagos sertifikavimo, tiekimo rinkai, sertifikuotų sėklos siuntų tikrinimo vegetaciniuose bandymuose ir dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo ir priežiūros srityse.

Dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir tiekimo rinkai kontrolę atlieka Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) regioniniai skyriai. Sertifikuotų sėklos siuntų tikrinimą vegetaciniuose bandymuose atlieka Tarnybos Kauno augalų veislių tyrimo skyrius.

Dauginamosios medžiagos tiekėjai dėl dauginamosios medžiagos sertifikavimo (sėklinių pasėlių ar sodo augalų aprobavimo, mėginių ėmimo iš sertifikavimui skirtų siuntų) turi kreiptis į Tarnybos regioninius skyrius (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus) pagal jų aptarnavimo vietą. Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) atlieka sertifikuotos sėklos ir pagal ūkio subjektų pateiktus prašymus ne sertifikavimui skirtos sėklos kokybės tyrimus. Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regioniniai skyriai atlieka sėklos kokybės tyrimus tik pagal ūkio subjektų pateiktus prašymus.    • Informacija apie uždraustas tiekti rinkai sėklos siuntas: 2017 m., 2018 m.

 

    Į viršų ↑    


Naujienų prenumerata