Vadovų darbotvarkės

Titulinis Administracinė informacija Vadovų darbotvarkės

 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS DARBOTVARKĖ
2017 M. RUGPJŪČIO 28-RUGSĖJO 1 D.
Rugpjūčio 28 d., pirmadienis
09:00 - 10:00 Pasitarimas Žemės ūkio ministerijoje.
10;00 - 11:00 Susitikimas dėl veiklos viešinimo.
11:00 - 12:00 Pasitarimas su Tarnybos struktūrinių padalinių vadovais.
15:00 - 16:00 Pasitarimas su Vidaus audito skyriaus vedėju. 
16:30 - 17:00 Pasitarimas su Viešųjų pirkimų skyriaus vedėju. 
Rugpjūčio 29 d., antradienis
09:00 - 10:30 Pasitarimas su Bendrųjų reikalų departamento direktoriumi.
10:30 - 12:00 Pasitarimas su Teisės ir personalo skyriaus vedėju.
14:00 - 15:00 Pasitarimas su Fitosanitarijos skyriaus vedėja.
15:30 - 17:00 Pasitarimas su Agrochemijos skyriaus vedėju.
Rugpjūčio 30 d., trečiadienis
09:00 - 10:00 Pasitarimas su Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja.
10:00 - 11:00 Pasitarimas su Augalų veislių skyriaus vedėja.
11:00 - 12:00 Pasitarimas su Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja.
14:00 - 15:00 Pasitarimas su Finansų departamento direktore.
15:30 - 16:00 Pasitarimas su Veiklos planavimo ir kontrolės skyriaus vedėja.
Rugpjūčio 31 d., ketvirtadienis
14:00 - 17:00 Posėdis su Regioninių skyrių vedėjais.
Rugsėjo 1 d., penktadienis
09:00 - 10:00 Pasitarimas su Fitosanitarinių tyrimų laboratorijos skyriaus vedėja (skyrius)

 


Naujienų prenumerata