Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ūkio subjektų apklausa

Titulinis Administracinė informacija Ūkio subjektų priežiūra Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ūkio subjektų apklausa

Ši anketa yra anoniminė, apklausos duomenys bus panaudoti tik statistiniais tikslais. Tačiau, jei neprieštaraujate, galite nurodyti savo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą pateikdami pasiūlymus ar pastabas.

1. Apskritis / regionas, kurio teritorijoje registruota Jūsų įmonė / filialas, atliekami Jūsų veiklos patikrinimai / teikiamos konsultacijos? *
2. Nurodykite, su kuria sritimi buvo susijęs Jūsų veiklos patikrinimas? *
3. Ar Jūs buvote iš anksto informuotas apie būsimą Fitosanitarijos veiklos patikrinimą?
4. Ar Jūs buvote iš anksto informuotas apie būsimą Augalų dauginamosios medžiagos veiklos patikrinimą?
5. Ar Jūs buvote iš anksto informuotas apie būsimą Trašų veiklos patikrinimą?
6. Ar Jūs buvote iš anksto informuotas apie būsimą Grūdų veiklos patikrinimą?
7. Kokios buvo veiklos patikrinimo pasekmės? *
8. Tikrintojas veiklos patikrinimo metu elgėsi profesionaliai *
9. Tikrintojas veiklos patikrinimo metu buvo mandagus *
10. Tikrintojas aiškiai ir suprantamai atsakė į Jūsų klausimus *
11. Veiklos patikrinimas vyko operatyviai / sklandžiai *
12. Veiklos patikrinimas prisidėjo prie Jūsų veiklos tobulinimo *
13. Ar patikrinimą atlikęs darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai prašė atlygio? *
14. Jūsų manymu, ar kontroliniai klausimynai padeda suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti? *
15. Nurodykite, su kokia sritimi susijusiais klausimais Jūs kreipėtės konsultacijos: *
16. Jei pasirinkote "Kita" nurodykite:
17. Kokiu būdu Jūs kreipėtės konsultacijos?
18. Jei pasirinkote "Kita" nurodykite:
19. Ar suteikta konsultacija Jums buvo naudinga, padėjo geriau suprasti teisės aktus, jų laikytis? *
20. Įvertinkite konsultaciją suteikusio darbuotojo kompetenciją (5 – labai kompetentingas, 1- nekompetentingas): *
21. Kaip vertinate Fitosanitarijos srityje suteiktų paslaugų kokybę?
22. Kaip vertinate Augalų dauginamosios medžiagos srityje suteiktų paslaugų kokybę?
23. Kaip vertinate Augalų apsaugos produktų, trašų srityse suteiktų paslaugų kokybę?
24. Kaip vertinate Grūdų srityje suteiktų paslaugų kokybę?
25. Ar pirmaisiais veiklos metais gavote naudingų konsultacijų? (Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKYKITE, JEI PATIKRINIMAS BUVO ATLIKTAS PIRMAISIAIS JŪSŲ VEIKLOS METAIS)
26. Ar Jums buvo taikytos poveikio priemonės? (Į ŠĮ KLAUSIMĄ ATSAKYKITE, JEI PATIKRINIMAS BUVO ATLIKTAS PIRMAISIAIS JŪSŲ VEIKLOS METAIS)
27. Jūsų pasiūlymai ir pastabos

Naujienų prenumerata