Kontroliniai klausimynai

Augalų dauginamoji medžiaga

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. A1-713 „DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-166 „DĖL DOKUMENTŲ, NAUDOJAMŲ ATLIEKANT ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMUS, FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. A1-72 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo" pakeitimo"

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. A1-513 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo" pakeitimo"

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. A1-214 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo" pakeitimo"

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-302 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A1-549 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktuali redakcija)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. A1-306 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-76 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Augalų apsaugos produktų priežiūraa

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. A1-303  Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo" pakeitimo"

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. A1-302 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-139 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. A1-257 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. A1-311 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“ (įsakymo nauja redakcija)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. A1-198 "Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 ,,Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo" pakeitimo"

Augalininkystės produktų kokybės tyrimai
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-746 Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo" pakeitimo"


Augalų apsaugos produktų registravimas
Fitosanitarija
Trašos ir tręšiamieji produktai


Naujienų prenumerata