Dokumentų formos (patikrinimo aktas, pavedimo forma ir kt.)

Titulinis Administracinė informacija Ūkio subjektų priežiūra Dokumentų formos (patikrinimo aktas, pavedimo forma ir kt.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. A1-215 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A1-64 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo"

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. A1-474 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo"


Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. A1-483 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. A1-166 „Dėl dokumentų, naudojamų atliekant ūkio subjektų veiklos patikrinimus, formų patvirtinimo“ pakeitimo“

 


Naujienų prenumerata