Administracinė informacija

Titulinis Administracinė informacija

Tarnybos vizija

Sveiki augalai, saugi aplinka, sveika visuomenė.

Tarnybos misija

Stiprinti Lietuvos augalininkystę, itin reikšmingą žemės ūkio šaką, užtikrinant augalų sveikatingumą, kokybę, saugant aplinką ir žmonių sveikatą bei didinant visuomenės informuotumą.

Tarnybos veiklos kryptis

Tobulinti ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemos procesus.

Tarnybos veiklos tikslai:

1. užtikrinti nacionalinę, importuojamų, eksportuojamų, gabenamų tranzitu augalų, augalinių produktų ir su jais susijusių objektų fitosanitarinę kontrolę;

2. užtikrinti įvežamų, išvežamų ir tiekiamų rinkai vaisių ir daržovių rūšiavimo, pakavimo vietose ir didmeninėje prekyboje atitikties prekybos standartams kontrolę;

3. užtikrinti augalų apsaugos produktų registravimą ir vykdyti jų įvežimo, prekybos, sandėliavimo, pakavimo, ženklinimo ir naudojimo kontrolę;

4. vykdyti genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų stebėseną ir kontrolę vidaus rinkoje ir pasienyje, taip pat genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimo kontrolę;

5. užtikrinti grūdų, dauginamosios medžiagos kokybės ir trąšų kontrolę;

6. užtikrinti augalų veislių registravimą ir teisinę apsaugą;

7. pagal kompetenciją užtikrinti intervencinių priemonių įgyvendinimą;

8. užtikrinti valstybės rezervo maistinių grūdų atsargų kiekio ir kokybės kontrolę;

9. pagal kompetenciją dalyvauti užtikrinant saugaus ir sveiko maisto gamybos grandinę.

Tarnybos vertybės

Komandinis darbas
-          drąsiai keičiame „Aš“ į „Mes“
-          kiekvienas iš mūsų aktyviai dalyvauja kolektyve kuriant draugiškus ir šiltus santykius, padedančius siekti bendro rezultato
-          dalijamės informacija ir patirtimi su kolegomis ir klientais
-          esame vieningi ir atviri, padedantys ir pasitikintys vienas kitu
-          toleruojame ir gerbiame vienas kitą
-          sugebame vienas kito klausytis ir išgirsti
-          mums gera kartu ir darbe, ir laisvalaikiu

Kompetencija
-          esame nepriekaištingos reputacijos profesionalai
-          sąžiningai ir kokybiškai atliekame savo darbą bei prisiimame asmeninę atsakomybę
-          gebame pritaikyti žinias, įgūdžius ir patirtį atlikdami savo funkcijas
-          gebame analizuoti, kritiškai vertinti ir savarankiškai priimti sprendimus
-          nuolatos tobulėjame
-          ieškome geriausių sprendimų ir juos priimame objektyviai

Inovatyvumas
-          turime drąsos keistis: imamės iniciatyvos ir skatiname vieni kitus veikti
-          esame ambicingi, kryptingai siekiame žinių ir trokštame sėkmės 
-          nuolatos generuojame naujas veiklos tobulinimo idėjas
-          atnaujiname technologijas

Lojalumas
-          esame atsidavę Tarnybai
-          šeimininkiškai žiūrime į Tarnybos materialines vertybes


Naujienų prenumerata