Kokybės vadybos sistema

Titulinis Administracinė informacija Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema

Siekdama pagerinti veiklos valdymą ir efektyvumą, užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą Augalininkystės tarnyba įgyvendino projektą (projekto pradžia 2013 m. birželio 12 d.) „Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklos valdymo procesų gerinimas įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“, kurio metu buvo sukurta, įforminta dokumentais ir įdiegta kokybės vadybos sistema. Įdiegta kokybės vadybos sistema padės nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, veiklos valdymą bei efektyvumą, tobulinti veikos metodus.

2017 m. gruodžio mėn. sertifikavimo įstaiga atlikusi KVS pakartotinį sertifikavimo auditą, rekomendavo KVS sertifikuoti kitam trijų metų ciklui kaip atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. 2018 m. sausio 26 d. Augalininkystės tarnybai išduotas sertifikatas patvirtina, kad Augalininkystės tarnybos KVS atitinka tarptautinio ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

 


Naujienų prenumerata